GRATISY - KONKURSY

Konkurs na fanpage'u facebook.com/koncertycom

"Wygraj plakat kolekcjonerski z podpisami liderów zespołu Morcheeba"


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest koncerty.com,  ul. Tytusa 14a/1 , 72-006 Szczecin-Mierzyn.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/koncertycom

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na fanpage. 

6. Konkurs trwa od 10.05.2019 do 15.05.2019 do godziny: 23:59.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.05.2019 za pośrednictwem fanpage’a. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: wykonaniu kreatywnego zdjęcia z ulotką Szczecin Music Fest 2019 z rybkami na okładce. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

10. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca oraz jedna osoba, której przyznamy wyróżnienie.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne. Jego autor zostanie zwycięzcą konkursu.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

13. Nagrodą w konkursie jest plakat kolekcjonerski z podpisami liderów zespołu Morcheeba – Skye Edwards i Ross’a Godfrey’a. Nagrodą wyróżnienia jest podwójne zaproszenie na koncert Nubya Garcia, który odbędzie się 18.05.2019 o godz. 20:00 w CKE Stara Rzeźnia w Szczecinie.

14. Nagrodę można odebrać osobiście w biurze Organizatora lub w CKE Stara Rzeźnia w dniu koncertu Nubya Garcia (jw.). 

15. Nagrodę główną (plakat) należy odebrać do 24.05.2019 w biurze Organizatora. Nagrodę wyróżnienia należy odebrać nie później niż do dnia 18.05.2019 do godz. 20:00. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

16. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na fanpage’u.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

18.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

25. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u.

Zamów newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

kup BILET

Tu znajdziesz pełną listę punktów sprzedaży biletów na nasze koncerty. Więcej

darmowe WEJŚCIÓWKI

Cyklicznie losujemy darmowe bilety na nasze koncerty. Więcej

Dołącz do nas